14 yachts by Christine Delashmutt

 • Lazzara
 • 24.57m
 • 1998

 • Lazzara
 • 24.57m
 • 2000

 • Lazzara
 • 24.57m
 • 2000

 • Lazzara
 • 24.57m
 • 2000

 • Lazzara
 • 33.47m
 • 2004

 • Lazzara
 • 33.47m
 • 2005