3 yachts by Narasaki Zosen K.K.

  • Narasaki
  • 45.63m
  • 1968

  • Narasaki
  • 36.70m
  • 1995