2 yachts by Pavlik Design

  • Mefasa
  • 42.00m
  • 1992

  • Shama Yachts
  • 30.48m
  • 2004