1 yachts by Gjert Eidsvik

  • Eidsvik
  • 27.86m
  • 1934