SAVANNAH

Alloy Yachts   30.94 m •  1998

SIRIUS

Custom Line   30.94 m •  2004