Gino Gandino

BISCARI

Segue Yachts   28.96 m •  2012

SAVANAH LA MAR

Galvez   27.43 m •  2003

CORSARIO

Segue Yachts   26.15 m •  1997

MANATEE

Segue Yachts   26.15 m •  1997