Royal Denship   70 m •  2002
Nautor Swan   27.71 m •  2009