Myklebust MV

ALESUND

Myklebust MV   63.2 m •  1996