Swedeship

Oskarshamns Varv - Swedeship   26.21 m •  1985