Smit E J   54.74 m •  1968
EsenYacht   50.25 m •  2024