Versace

ST VITAMIN

Astondoa   37.4 m •  2005

RUTLI E

Benetti   30.24 m •  2006