2 yachts by Hoffar-Beeching

  • Hoffar-Beeching
  • 24.38m
  • 1929