8 yachts by J. Samuel White

 • J. Samuel White
 • Loading...
 • 1931

 • J. Samuel White
 • Loading...
 • 1927

 • J. Samuel White
 • Loading...
 • 1959

 • J. Samuel White
 • Loading...
 • 1955
berenice-sailing-yacht-j-samuel-white-1923-28m-profile

 • J. Samuel White
 • Loading...
 • 1923
milena-yacht-exterior

 • J. Samuel White
 • Loading...
 • 1928