Marinverkstaderna

Marinverkstaderna   31.18 m •  1954