Nafpigiki Hellas

O'PARI

Golden Yachts   94.6 m •  2020

ELEGANT 007

Lamda   72.4 m •  2005