7 yachts by Nishii Zosen - Sterling

  • Nishii Zosen - Sterling
  • 55.17m
  • 1986