Rodney E. Lay

Rysco   49.56 m •  1976
Palatka Sb   26.82 m •  1985