Svendborg Skibsvaerft

YACHTS BY Svendborg Skibsvaerft

CORAL STAR

Svendborg Skibs   35.2 m  1955

LE CANARD

Svendborg Skibs   26 m  1949

FILTER YACHTS

Reset all filters

Length

8195