13 yachts by Yavuz Osman Mete

 • Aegean Yacht
 • 32.00m
 • 2004

 • Aegean Yacht
 • 38.00m
 • 2007

 • Ege-Yat
 • 27.13m
 • 2003

 • Karadeniz
 • 34.14m
 • 1997