Zhiglovsky Shipyard

WHITE DIAMANT

Zhiglovsky Shipyard   27.01 m •  2005