Chiavari

YASMINE

Chiavari   33.28 m •  1976

LUCKY BLUE

Chiavari   33.28 m •  1974

QUASAR

Chiavari   25.94 m •  1998

LADY A

Chiavari   25.94 m •  2000

MARABU III

Chiavari   25.94 m •  1996

ANTONELLA

Chiavari   25.94 m •  2001

GOLDEN ODYSSEY

Chiavari   25.15 m •  1974