11 yachts by Hodgdon

Juanita sailing yacht

 • Hodgdon
 • Loading...
 • 1939
Bowdoin sailing yacht

 • Hodgdon
 • Loading...
 • 1921

 • Hodgdon
 • Loading...
 • 1926
Kizbel yacht running
Kizbel yacht at Hodgdon yard

 • Hodgdon
 • Loading...
 • 1989

 • Hodgdon
 • Loading...
 • 2012
Liberty yacht running

 • Hodgdon
 • Loading...
 • 1996

 • Hodgdon
 • Loading...
 • 2009