Bayar

HIC SALTA

Bayar   42.5 m •  2006

WHITE WINGS

Bayar   38.1 m •  2000

MARIE GALANTE

Bayar   34.02 m •  1996

WICKED FELINA

Bayar   34.02 m •  1997

ECCE NAVIGO

Bayar   34.02 m •  1997

HORIZONT GUNDOGAN

Bayar   27.74 m •  1996

DORUK REIS

Bayar   27.31 m •  1992

CENGIZ BEY

Bayar   26.82 m •  1996

MURAT II

Bayar   26.82 m •  1993