N. Papathomas

PROTON

Panteleakos   38.1 m •  1992