OTAM 115

Otam   36 m •  2023

OTAM SD35

Otam   35.3 m • 

GIPSY

Otam   35.2 m •  2016

CARA MONTANA

Otam   25.85 m •  2019

MR BROWN

Otam   25.5 m •  2012

MYSTERE

Otam   25.5 m •  2017

ALAGI

Otam   25.5 m •  2010

EGOISTE

Otam   25.5 m •  2005

ATTITUDE

Otam   25.5 m •  2020