181 yachts by Jack Sarin

 • Hargrave Custom Yachts
 • 28.96m
 • 2016

 • Admiral Marine
 • 27.04m
 • 1987

 • Crescent Custom Yachts
 • 31.30m
 • 1991

 • Crescent Custom Yachts
 • 32.00m
 • 1994